Fysio Oud-Beijerland

Kinderfysiotherapie in Oud-Beijerland

Wat doet een kinderfysiotherapeut?


Als u met uw kind in onze praktijk komt, zorgen we eerst dat we duidelijkheid krijgen over de hulpvraag. Vervolgens zal de fysiotherapeut uw kind observeren en een lichamelijk onderzoek doen om een compleet beeld te krijgen van de motorische mogelijkheden van uw kind.

Onze kinderfysiotherapeut maakt gebruik van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. Naast de informatie die door ouders is verschaft, wordt er mogelijk ook informatie ingewonnen bij andere verzorgers en begeleiders of school om het beeld van de motorische mogelijkheden van uw kind compleet te maken.

De kinderfysiotherapeut noteert vervolgens de bevindingen en stelt zo nodig een behandelplan op.

Het domein van de kinderfysiotherapie betreft met name:


- Zuigelingen met een asymmetrie / voorkeurshouding of overstrekken
- Kinderen met problemen met uitvoeren van motorische vaardigheden
- Een vertraagd motorisch niveau ( grove /fijne motoriek t.o.v. leeftijdgenoten)
- Schrijfproblemen
- Houdings- en bewegingsproblemen
- Pijnklachten van het bewegingsapparaat
- Vermoeidheid- en conditieproblemen
- Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten ( SOLK)
- Bewegingsproblemen als gevolg van een trauma
- Aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de beweging gerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Sensorische informatieverwerking

Sensorisch betekent eigenlijk niet meer dan “zintuiglijk”. De zintuigen geven de waargenomen informatie door ons lichaam en onze omgeving- door aan de hersenen. Daar vindt de verwerking van prikkels plaats. Zo kunnen wij samen met het kind op een adequate manier reageren op prikkels vanuit de omgeving. Dit is een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. 

Soms verloopt de prikkelverwerking niet goed en worden de binnengekomen prikkels te sterk of juist niet voldoende herkend tijdens de informatieverwerkingsprocessen in de hersenen. Dat kan problemen geven voor het kind, omdat het vaak niet begrepen wordt door de omgeving. Onze kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in SI. Zij kan u adviseren over alle aspecten waar uw kind mee te maken heeft als er prikkelverwerkingsproblemen zijn. U krijgt informatie en gerichte adviezen en indien nodig, begeleiding van uw kind om de prikkelverwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat uw kind weer meer kan genieten van beweging en spel.

NEEM CONTACT OP